Bildet må være tatt av deg som sender det inn, ha god oppløsning, og motivet må ha tilknytning til Karlsøy kommune. Vinnerbildet vil bli brukt på kommunens hjemmeside og på Facebook.

Eventuell annen bruk vil avtales direkte med fotografen. Du er selv ansvarlig for å innhente samtykke fra eventuelle personer på bildet.

Alle innsendte bidrag vil i tillegg kunne bli delt i et galleri på hjemmesida og i sosiale medier i forbindelse med konkurransen.

Frist for innsending av bilder er 13. desember, til bibliotek@karlsoy.kommune.no