Karlsøy kommune lanserte i slutten av juni 2021 en fotokonkurranse der vi søkte etter et godt ørnebilde, som skal brukes på ulike flater i profileringen av Karlsøy kommune som organisasjon. Frist for innsendelse av bilder var 31. august 2021. Vi mottok mange gode bidrag i fotokonkurransen, og har etter endt frist brukt en del tid på å teste ut de mottatte bidragene i ulike formål og formater. Blant annet var det et krav at vinnerbildet må være høyoppløselig slik at det egner seg for bruk til ulike formater. Etter en nøye vurdering ble det valgt ut ikke bare ett bilde – men to bidrag som vi ønsker å bruke til ulike formål.

Dette er de to vinnerne av fotokonkurransen (i alfabetisk rekkefølge):

  • Karl-Otto Jacobsen
  • Truls Iversen

Ørna er som kjent selve symbolet på Karlsøy kommune, og gjenspeiler havørnbestanden i kommunen. Valget falt på nettopp disse to bildene fordi de representerer egenskaper som sammenfaller med Karlsøys profil og omdømme som et levende øyrike. Bildet som er tatt av Karl-Otto Jacobsen viser ørna i sitt rette element – med havet som bakgrunn – og med mye action i bildet. Motivet er et representativt utrykk på øyriket Karlsøy. Bildet tatt av Truls Iversen viser ørna som brer sine vinger over øyriket, noe som er et godt uttrykk på Karlsøy kommunes samfunnsoppdrag. De to bildene ble også valgt på bakgrunn av at de kompletterer hverandre og egner seg svært godt til formålet de er tiltenkt. Begge bildene tilfredsstiller også de tekniske betingelsene som ble kravstilt i fotokonkurransen.

VI GRATULERER - og gleder oss enormt masse til å ta i bruk bildene i tida fremover!

Vinnerne er kontaktet og vil begge motta et gavekort som premie pålydende kr. 2.000,-.