Konkurransen er åpen for alle og er delt inn i tre kategorier, hver deltaker kan sende inntil 2 bilder i hver kategori.

De tre temaene en kan konkurrere i er:

  1. «Under vann»

Bildet kan være tatt både i sjø og i ferskvann. Kravet er at bildet må være tatt under vannflaten, men kan fange aktivitet over vann.

  1. «Uekte»

Bildet kan manipuleres med bruk av bildeverktøy. Kravet er at bildet ikke skal være montert ved hjelp av flere bilder, men lys, farger og andre fremhevinger kan benyttes.

  1. «Vennskap i naturen»

Bildet må skildre vennskap i naturen. Det kan være mellom dyr, mellom planter/trær eller mellom mennesker og ville dyr.

Et panel, bestående av 4 personer vil plukke ut en vinner i hvert tema. Vinnerbildene offentliggjøres på kommunens hjemmeside og sosiale medier. Eventuell videre bruk av bidragene vil avtales med den enkelte bidragsyter.

Vinneren i hver kategori vil få en ryggsekk som premie for sitt bidrag.

  wEfqljtJA 6h 4AAAAABJRU 5ErkJggg==

Når du sender inn bildebidraget ditt må disse opplysningene være med:

Tittel på bilde:

Sted bildet ble tatt:

Kort beskrivelse (f.eks. hvilket utstyr ble brukt hvordan fant en motivet e.l)

Ditt navn:

Ditt mobilnummer:

Bildets format: Alle formater, men stor oppløsning dersom det er mulig.

Bildene sendes inn til fotokonkurranse@karlsoy.kommune.no