I tråd med kommunelovens bestemmelser er forslaget lagt ut til offentlig høring på kommunens hjemmeside og i servicekontoret på rådhuset. Innspill må være skriftlig og levert i postmottaket på rådhuset eller på mail til postmottak@karlsoy.kommune.no innen 12.12 klokka 12.00.

Les formannskapets innstilling her.

Alle innspill legges fram til kommunestyret når de gjør endelig vedtak om budsjett og økonomiplan i sitt møte 12. desember