Karlsøy kommune ønsker å være en god kommune å bli eldre i, og dette tiltaket håper vi kan være med å bidra til dette.

Utgangspunktet for samtalene er «Hva er viktig for deg?» og «Hvordan opplever du din hverdag?». Det er opp hver enkelt hva de ønsker å ta opp.

Vi ønsker at eldre i vår kommune skal ha god livskvalitet og en trygg alderdom. Å bli eldre betyr ofte endringer i hverdagen. Det kan gi mer fritid og kan også medføre tomrom og et behov for å skape en ny mening i hverdagen.

Karlsøy kommune har fokus på mestring hele livet og ønsker derfor å tilby forebyggende hjemmebesøk for deg mellom 75-79 år.

Formålet er å kunne bidra til at eldre mennesker i kommunen kan bevare helse og mulighet for å bo trygt og selvstendig i egen bolig lengst mulig. Besøket består i en samtale som fokuserer på hva som er viktig i livet ditt akkurat nå. Her får man råd og veiledning om hvordan en kan opprettholde best mulig funksjon i hverdagen. I tillegg får man info om kommunens tjenester og aktivitetstilbud.

Temaene som ofte tas opp er:

  • Utfordringer i hverdagen
  • Trygghet og sikkerhet i egen bolig
  • Fysisk helse
  • Ernæring
  • Sosialt nettverk/ kontakt med andre
  • Hjelpemidler og velferdsteknologi

Besøket vil vare rundt 1 time og blir utført av helsepersonell i hjemmetjenesten. Tilbudet er frivillig og det er gratis og gjelder for alle som bor hjemme og som ikke allerede mottar kommunale helsetjenester. De som kommer på besøk er underlagt taushetsplikt. 

Husk at du trenger ikke oppleve utfordringer i hverdagen for å ha glede av besøket. Dette er nyttig for alle!

Her kan du se en informasjonsfilm som Helsedirektoratet har laget om forebyggende hjemmebesøk:

https://youtu.be/1z4SCQ5oZMM

Kontaktinformasjon:

Hjemmetjenesten i Karlsøy kommune

Hansnes 77746079 / 41569781

Vannøy 77746090 / 41634052