Alle som er bosatt i kommunen kan sende skriftlig spørsmål til ordfører. Spørsmålet må sendes skriftlig, merket "Folkets spørretime". Spørsmålet må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for innbyggerne. Spørsmålstiller må signere spørsmålet og kan selv velge å være tilstede i kommunestyret, for å stille spørsmålet fra talerstolen. Hvis spørsmålstiller velger å ikke være tilstede i kommunestyret, vil ordfører lese opp spørsmålet. Spørsmålet blir besvart av ordfører eller den ordfører ber om å svare. Folkets spørretime tas opp som sak i starten av kommunestyremøtene, hvis det er mottatt spørsmål.

Spørsmål som skal besvares i neste kommunestyremøte må sendes inn senest 2 dager før møtet til: postmottak@karlsoy.kommune.no, eller skriftlig til kommunens postadresse.