2010

2015

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

Innbyggere

2379

2289

2273

2263

2252

2200

0-5 år

123

111

100

112

121

101

6-15 år

281

199

184

177

166

176

16-66 år

1541

1487

1465

1434

1413

1362

67-79 år

302

352

372

385

395

400

80-89 år

105

117

125

129

133

141

over 90 år

27

23

27

26

24

20

Det er fortsatt nedgang i folketallet i Karlsøy. Av tallet på 52 i nedgang i løpet av 2019, er alle i arbeidsaktiv alder. Tallet 2200 er jo lett å huske, men ellers er det lite drahjelp i utviklingen.

For budsjettarbeidet vil dette bli utfordrende, ettersom det er størst nedgang i grupper som gir gode innbyggertilskudd. Folketallsutviklinga i Karlsøy følger dermed samme trend som det har gjort gjennom mange år, og også i samme takt som andre distriktskommuner.

Fremover vil kommunen fortsatt ha fokus på å tilrettelegge for nye etableringer og økt bolyst, slik kommunestyret har pekt på som en foretrukket strategi, sier Rådmann Leif Hovden.