Leif Hovden holdt åpningsinnlegget og kunne blant annet fortelle at det var kommet foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven rundt kommunens forsterka rolle i konsesjonssøknader. Det har også kommet nye krav om vindkraftprosjekter fra olje- og energidepartementet, som sier noe om samtykke og dialog med vertskommunen, tilpasning til kommunale planer og involvering av reindriftsnæringa.

Første innleder ut var konserndirektør marked og teknologi Erling Dalberg fra Troms Kraft. Han fortalte om hvordan Nord-Norge har hatt et kraftunderskudd og kom til å ha underskudd også i fremtiden om vi ikke bruker energien vår mer effektivt og bygger ut mer kraft. 

Forretningsutvikler i Troms Kraft Geir Håvard Hanssen viste hvordan prosessen om utvidelsen kommer til å bli. Det skal blant annet settes opp en vindmålemast på Fakken for å finne ut om det er gode nok vindforhold og hvor de er sterkest. 

Neste innleggsholder var Audny Nilsen fra Motvind Norge. Hun fortalte om hvor viktig Vannøya var som tur og rekreasjonsområde for mange med et unikt fugleliv.

Martin Hansen fra Motvind Norge holdt innlegg og stilte spørsmålet " Trenger vi strømmen fra Fakken2"?

Sekretær i Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner (LNVK), Caroline Lund fortalte om deres erfaringer med å hjelpe vindkraftkommuner. LNVK er en uavhengig interesseorganisasjon som ønsker å bygge opp et nasjonalt nettverk av vindkraftkommuner med det formål å påvirke de totale rammevilkår for vindkraftutbygging.

Seksjonssjef for energikonsesjoner i NVE Svein Grotli Skogen, ga tilhørerne et innblikk i hvordan et lovforslag foreslår felles vedtaksprosess mellom kommunen og NVE samtidig. 

Neste innleder var Østre Vannøy utviklingslag ved Bent Gabrielsen. Han fortalte om næringsutvikling og bolyst på Vannøya.

Siste innleder var Thomas Fiksdal fra H2 Marine, som er et selskap som jobber med utslippsfrie løsninger for fiskeri og oppdrettsnæringa. de ønsker blant annet å bruke hydrogen som drivstoff på båter, og ser på lokal produksjon og effektiv bunkring av grønn hydrogen på Vannøya. 

vindkraft.jpg

Møtet ble avsluttet med gode spørsmål til innlederne med både med og motstemmer for vindkraftutbygging på Vannøya.