Torsdag 11. August blir det folkemøte om utbedringsprosjektet av fylkesvei 863 på Ringvassøya. Prosjektet ble satt i gang tidligere i august. Det vil bli gitt informasjon om både pågående og planlagt arbeid av fylkesveien. Regulering av trafikk i anleggsperioden er også et tema som blir tatt opp.  

Møtet blir arrangert på rådhuset i kantina på Hansnes. Det vil streames på Karlsøy kommune sin Facebookside.  

 

Det er mulig å sende inn spørsmål på forhånd. Relevante spørsmål for prosjektet vil bli besvart i løpet av møtet. Spørsmål kan sendes til postmottak@karlsoy.kommune.no.  Merk emnefeltet med “Fylkesvei”. Frist for innsending av spørsmål er tirsdag 9.august ved arbeidsdagens slutt. 

 

Tidspunkt for møtet vil være fra klokken 17.00-19.00.

 

Vel møtt!