«Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022 - 2032» er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 18. februar 2022. I løpet av våren skal dokumentet til politisk behandling.

På folkemøtet på Teams 17. januar ble planforslaget presentert, med fokus på Karlsøy kommune.

Nå ligger opptaket fra folkemøtet ute, klikk på linkene nedenfor:

Folkemøte del 1

Folkemøte del 2

Planforslaget kan du lese her. Det ligger også et leseeksemplar på rådhuset på Hansnes.