I kommunestyremøte 30.9.2020 ble det vedtatt at kommunen skal flagge med regnbueflagget under Arctic pride arrangementet i Tromsø, som skulle arrangeres i tidsrommet 9.-15. november.

«Arctic pride har som formål å årlig arrangere festival i Tromsø med formål om å skape en trygg og inkluderende møteplass for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Gjennom festivalen skal man bidra til koblinger og kunnskap som fremmer et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet og seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert» Arcticpride.no.

Dessverre ble Arctic pride avlyst i år, men Karlsøy kommune heiser likevel flagget.

Ja til et varmere samfunn!!! ❤