På Fiskens dag presenterer Menon Economics en mulighetsstudie for det grønne skiftet i Karlsøy.

Følg presentasjonen, debatten og innledninger om grønn utvikling i øyriket her

https://www.facebook.com/events/1088793605030098?ref=newsfeed

På fiskens dag stiller vi følgende spørsmål:
Hvilke muligheter gir det grønne skiftet for næringslivet i Karlsøy?
 

Arrangør: Karlsøy kommune