17. og 18. november holdt vi to åpne webinar med fokus på havbruk i forbindelse med revisjon av Kystsoneplanen. Formålet med webinarene er å gi deltakerne i ressursgruppen (som skal diskutere strukturering av næringen), befolkningen som skal medvirke i prosessen og politikerne som skal fatte beslutningene, et felles kunnskapsgrunnlag ved oppstart av planarbeidet. Opptak av webinarene, alle presentasjonene i PDF-format, samt spørsmål "fra salen" med svar fra foredragsholderne, finner du på prosjektsidene. 

Klikk deg rett inn i webinarene nedenfor om du ønsker å se opptakene: 

17. november Kunnskapsstatus - effekter på miljø tekniske løsninger og næringens innsats

18. november Havbruk - hva er det reelle arealbehovet, hva ønsker næringen og hva mener friluftsliv og sektormyndighetene bør vektlegges?