Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier med minst ett barn i barneskolen. Ferietilbudet gis til familier som selv ikke har råd til å reise på ferie, og medarbeidere i hjelpeapparatet bistår med påmeldingen på vegne av familien. Ferieoppholdet arrangeres i skoleferien, og er en aktiv ferie hvor hele familien kan få være med.

Hva er Ferie for alle?

Ferie for alle er et tilbud som skal sikre at barn fra familier med svak økonomi skal få mulighet til å reise på ferie sammen med sine foreldre, på lik linje med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Gjennom Røde Kors’ ferietilbud får barn og foreldre mulighet til å delta i lek og aktiviteter, vekk fra hverdagens utfordringer og bekymringer. På Ferie for alle får familien tid til å være sammen og kan skape minner for livet. Ferie for alle er en aktiv ferie, og er gratis for familiene. Familiene har selv ansvar for sine barn, og frivillige fra Røde Kors legger til rette for oppholdet. Ferie for alle gjennomføres i skolens ferier. Oppholdene varer mellom 3 og 5 overnattinger, og arrangeres på egnede feriesteder i Norge og Norden. Det er alltid kvalitetssikrede frivillige fra Røde Kors som tilrettelegger ferien. Alle har fremvist politiattest og gjennomgått opplæring i tråd med Røde Kors' utdanningsplan. Frivillige i Røde Kors Ferie for alle er først og fremst medmennesker som ønsker å skape en god ferie for barn og voksne

Målsetninger for Ferie for alle

Ferie for alle skal først og fremst gi en god ferieopplevelse til barn og deres familier. Styrking av familiebånd står sentralt, og det er derfor Røde Kors som eneste nøytrale organisasjon inviterer med hele familien på ferieoppholdet. Videre ønsker Røde Kors å bidra til mestringsglede. I tillegg til familieoppholdene arrangerer Røde Kors noen ferieopphold hvor barn reiser uten foresatte og søsken.

Litt om oppholdene som Røde Kors tilbyr:

Vårferie – Bardufosstun, Bardufoss 21.-24. mai 2021
Søknadsfrist: 20. april

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sommerferie – Haraldvollen Røde Kors Senter – 2 alternativer
Mandag 21. juni - fredag 25. juni 2021
Mandag 9. august - fredag 13. august 2021

Sommerferie – Reisa Friluftssenter «Sappen», Nordreisa
Mandag 28. juni - fredag 2. juli 2021

Sommerferie – Haraldvollen Røde Kors Senter, Målselv

Søknadsfrist alle sommeropphold: 26. mai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Høstferie – Haraldvollen Røde Kors Senter, Målselv
Lørdag 13. november - tirsdag 16. november 2021
Søknadsfrist: 1. oktober

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mer informasjon og søknadsskjema til Ferie for alle

Spørsmål om tilbudet? Påmelder og barnefamilier som er interessert i dette tilbudet, kan kontakte:
Røde Kors Troms
Prosjektleder Solveig Haue
mobil: 913 07 172