Feier varsler i forkant av feiing eller tilsyn. Eier må sørge for at noen er tilstede ved tilsyn for å representere eier.

For spørsmål ang. feiing / tilsyn kan en ta kontakt med Fagleder/FeiemesterJo-Inge Stenersen på telefon 777 90730/ 95984220 eller e-post; jo.inge.stenersen@tromso.kommune.no

En kan også kontakte Tromsø brannvesen på telefon 777 90 710 mellom kl. 0800 - 1545.

Feieavgift i Karlsøy er kr. 415,- inkl. mva. pr. år.

Plan for feiing og tilsyn i Karlsøy kommune 2017 - 2020

Feiing Tilsyn
2017: Fra Kommunegrensa til Hessfjord,
          Dåfjord, Skogsfjord og Rebbenesøy
2017: Vannøy
2018:Ringvassøy fra Hessfjord til Grunnfjord 2018: Reinøy og Karlsøya
2019: Vannøy 2019: Fra Kommunegrensa til Hessfjord, 
          Dåfjord, Skogsfjord og Rebbenesøy
2020: Reinøy og Karlsøya 2020: Ringvassøy fra Hessfjord til Grunnfjord

 

Karlsøy kommune er pr. 1.1 2017 i rute etter fireårs rutine, frem til behovsregistrering er ferdig, anslagsvis 2020. Etter dette legges det en ny plan basert på behovsprøvd forfall. Ny områdeinndeling må om nødvendig foretas. I tillegg til de boliger som pr. i dag får varsel om tilsyn og feiing/kontroll på skorstein, skal samtlige fritidsboliger kartlegges og feies/kontorlleres fyringsanlegg. Det vil på noen områder bli gjennomført tilsyn og feiing i samme operasjon. Dette vil gjelde i øyområder hovedsaklig, og andre plasser der adkomst stiller krav til tilrettelegging.