Fagråd Karlsøy er det eneste geografiske fagråd og ble til som følge av fusjon med Karlsøy Næringsforening. Fagrådet har lokalkompetanse på stedet og jobber med å stimulere til økt næringsaktivitet i Karlsøy kommune. Gjennom å skape gode møteplasser for næringslivet lokalt legger fagrådet tilrette for samarbeid, erfaringsutveksling og vekst i kommunen.  Fagråd Karlsøy har også ansvar for det årlige arrangementet Øyriket i Sentrum. 

Rådet består av: Fagrådsleder Byggmester Tony H. Jensen Blå bolig,  Jan Johnsen Direktør'n Bistro og Kato Lorenzen Spar Ringvassøy.   

 

https://www.nftr.no/