Kommunen varsles til en av følgende kontaktpersoner, i denne rekkefølgen:

Ettersøkinfo.png

Hvis det ikke er mulig å oppnå kontakt på telefon, send SMS med nødvendig informasjon:

  • Valdnavn og skytter
  • Sted (er skuddplassen merket?)
  • Hvilken type dyr som er påskutt og om dyret var i følge med andre dyr, dyrets reaksjon i skuddøyeblikket
  • Antall skudd som ble løsnet mot dyret, skuddavstand, tidspunkt
  • Når ble ettersøket iverksatt, er det brukt ettersøkshund?
  • Er det funnet blod/hår/beinrester?
  • Er dyret fortsatt inne på eget vald, er nabovaldet varslet?

Ettersøk2018.JPG