Tjeld_1000x492

I fjor var denne første trekkfuglen på plass i Hessfjordfjæra 13. mars,

I forfjor 17. mars, i 2012 10. mars, i 2011 13. mars, i 2010 22. mars, i 2009 23. mars, i 2008 14. mars, i 2007 15. mars, i 2006  27. mars, i 2005 19. mars, i 2004 19. mars, I 2003 19. mars.

I 2003 var første observasjonen av tjelden i Hesssfjordfjæra som ble publisert på Karlsøy kommune sin hjemmeside. Statistikken går tolv år tilbake. Ingen imponerende periode i statistikk sammenheng, men nok til å kunne konstantere at tjelden ankommer Hessfjordfjæra mellom 10. og 20. mars hvert år.