Dette innebærer at det for publikum vil være mulig å få tak i saksbehandler på telefon fra kl. 13.00 – 15.00 mandag – fredag.

For kontorbesøk må det avtales tid. Dette gjøres ved å sende e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no, hvis det gjelder en pågående sak henvises det til referansenummer i saken.

 

Landbrukskontoret

Hjemmesiden er under oppdatering og det vil etter hvert legges ut mer informasjon.

For regelverk, veiledere og søknadsskjemaer innen landbruk, se hjemmesiden til landbruksdirektoratet www.landbruksdirektoratet.no

For regelverk, veiledere og søknadsskjemaer innen utmark, herunder vilt og motorferdsel, se hjemmesiden til miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no og www.miljodirektoratet.no/verktoy/skjema/

 

For timeavtale med byggesakskontoret gjelder:

En timebestilling til byggesakskontoret vil i mange tilfeller resultere i en avtale om forhåndskonferanse. Informasjon som skal vedlegges ved bestilling av time/forhåndskonferanse er:

  • Navn på søker
  • Gårds- og bruksnummer
  • Hva saken gjelder (byggesøknad med eller uten ansvar, delingssøknad osv.)
  • Situasjonsplan der tiltaket er inntegnet

Ved bestilling av tid, fastsettes det en dato og tidspunkt for møtet. Det er viktig at det gis detaljert informasjon om hva tiltaket gjelder, slik at det kan gis best mulig veiledning på forhåndskonferansen eller møtet.

 

Det finnes veiledning for byggesaker på kommunens hjemmeside, under fanen Byggesak, deling og oppmåling. Det er også mulig å finne svar på endel spørsmål ved å gå inn på direktoratet for byggekvalitets hjemmeside, her finner du veiledere og søknadsskjemaer. Veilederne gir blant annet svar på hva du kan bygge selv og hva som kan bygges uten å søke.

Det vil for de fleste tiltak i Karlsøy kommune være nødvendig med en søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet (landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift) i kommuneplanens arealdel. Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning kan også være et nyttig hjelpemiddel. 

All korrespondanse med byggesakskontoret skal sendes til postmottak@karlsoy.kommune.no