Lettelsene er i hovedsak knyttet til barn og unges deltakelse i idrettsarrangementer. I tillegg endres kravet til fastmonterte seter ved arrangementer. De nye tiltakene tillater innendørs forsamlinger på inntil 100 personer dersom man har faste, tilviste plasser med tilstrekkelig avstand. Arrangøren står ansvarlig for at deltakere på arrangementer har tilstrekkelig avstand mellom folk som ikke bor i samme husstand.