Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.


Si fra til Fylkesmannen hvis skolen ikke gjør nok

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte oss hos Fylkesmannen. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Fylkesmannen, skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Etter det skal vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.

 

Formålet med endringene

Målet er et mer effektivt regelverk mot mobbing og bedre håndheving

Styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre

Være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø

Lovfeste enda tydeligere krav til hva skolene skal gjøre når elever blir mobbet eller ikke har det trygt og godt på skolen.

Regelverket er viktig for å sette standarder og for å plassere ansvar og plikter på skoleeiere og ansatte i skolen.

 

Hvor og for hvem gjelder reglene om et trygt og godt skolemiljø?

Retten til et trygt og godt skolemiljø etter oppll. §9 A-1 gjelder for alle som er elever på barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole.

Reglene om skolemiljøet gjelder ikke bare elever i offentlige skoler, men også elever i frittstående skoler, jf. friskoleloven §2-4.

Gjelder ikke for lærlinger og lærekandidater og opplæring etter opplæringsloven §4A

Reglene om elevenes skolemiljø gjelder i timer og friminutt på skolen, på skoleveien, i leksehjelp som er i skolens regi og i skolefritidsordninger (SFO). Reglene gjelder også når skolen, leksehjelpen eller SFO har aktiviteter utenfor skolens bygninger/område, eller er i lokaler utenfor skolens område.

Utenfor skolen?

Kapittel 9 A gjelder i utgangspunktet ikke på fritiden, men hvis elevene opplever noe på fritiden som gjør at de ikke har det trygt og godt på skolen, så må skolen likevel handle i henhold til aktivitetsplikten frem til eleven har det trygt og godt på skolen igjen.

Når inntrer aktivitetsplikten?

Plikten inntrer ved mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Hvordan kan plikten utløses:

1)Ansatte har mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har det trygt og godt

2)Elevens opplevelse av ikke å ha det trygt og godt på skolen utløser alltid aktivitetsplikten

3)Foreldrene melder fra