Kommunens smittesporingsteam følger opp personen og jobber for å sikre at alle mulige nærkontakter blir identifisert, også utenfor vår kommune.

Kommuneoverlegen ønsker å minne alle om FHIs hjemmesider hvor man kan søke all informasjon om Koronaviruset og hvilke tiltak man bør forholde seg til for å unngå smitte. De aller viktigste forhåndsregler man bør følge er:

  • Vask hender ofte når man beveger seg i samfunnet, bruk gjerne håndsprit dersom man ikke har mulighet til å vaske hender.
  • Hold minst 1 meter avstand til hverandre
  • Føler man seg syk eller har symptomer på luftveissykdom bør man holde seg hjemme. Kontakt gjerne lege for testing for COVID-19
  • Unngå store forsamlinger dersom det er mulig.

Kommunens politiske og administrative ledelse er orientert om saken, og alle nødvendige forholdsregler blir fortløpende vurdert, avhengig av videre utvikling.

Ordfører Mona Pedersen