Elevene får utdelt sitt eget lærebrett

Digital kompetanse er nå etablert som den 5. ferdighet i skolen. De nye læreplanene som vil tre i kraft i 2020, setter stort fokus på digital kompetanse i alle fag, også i barneskolen. Nye ferdigheter som digital dømmekraft, digital produksjon og programmering får en sterk posisjon i opplæringen fremover. Sentrale myndigheter er opptatte av at elevene skal bevege seg fra å være en «konsumerende elev» til å bli en «produserende elev». Et av skolens viktige oppgaver fremover, sammen med foresatte, vil være å forberede barna på den teknologiske verden vil lever i og som kommer til å utvikle seg videre fremover. Digitaliseringen bringer mye positivt med seg, men også en del nye utfordringer som barn ikke har hatt tidligere. Denne utviklingen vil nok ikke forsvinne og da er det viktig å gi elevene best mulig kompetanse på hvordan man kan nyttiggjøre seg den, samtidig som man er i stand til å unngå de farene man kan møte i den digitale verden.

En av RIKTs representanter modellerer undervisning for lærerne

Kommer vi til å ha skoler i framtiden? Hvordan skal vi lære?  Trenger vi egentlig å lagre kunnskap i hodene våre når all verdens kunnskap er noen tastetrykk unna? Og hva skal læreren drive med? Det som er sikkert er at framtidens arbeidsliv vil se annerledes ut enn i dag.

Innhold og metodevalg i skolen endrer seg i takt med samfunnsutviklingen, og derfor er kommunens vedtak om lærebrett for alle elevene fra 1. til 7. trinn i så måte en viktig og framtidsrettet investering i «Framtidens skole».

Lærebrettene er et skoleverktøy som lærere og elever skal bruke i deler av opplæringen. Basert på erfaringer fra andre skoler og kommuner forventer vi flere gevinster ved bruk av digitale verktøy:

- Vi tror elevene vil få tettere og mer umiddelbar respons fra lærerne og sine medelever på arbeider og oppgaver.

- Vi vet at elever er mest mottakelig for innspill og korrigeringer underveis i en arbeidsprosess og vi vet at elever lærer mest av å få faglige innspill mens de arbeider med en utfordring. Lærebrettene vil gi elever og lærere bedre muligheter til dette.

- Vi forventer også at bruk av læringsbrett vil gi en større variasjon og bedre tilpasset opplæring, bl.a. gjennom bruk av bilder og lyd, og at de vil hjelpe elever til å ha orden i sine arbeider og notater.

Lærebrett 1 til 1 er en ny og stor satsing i våre skoler, og vi vil nok trenge noe tid for å bli fortrolige og kompetente nok til å ta ut hele potensialet av denne satsingen. Men, vi er i en prosess med kurs og opplæring av personalet og elever. Karlsøy kommune har i denne sammenheng valgt å bruke profesjonell kompetanse, som har spesialisert seg på pedagogisk bruk av akkurat den type digital løsning vi har bestemt oss for å bruke.

RIKT-Linda_300x225.jpg

Bruk av digitale hjelpemidler er jo noe skolene har tatt i bruk for mange år siden, men det er først nå vi vil kunne legge om undervisningsmetoder til å omfatte en mer helhetlig og strukturert bruk av digitale verktøy i undervisningen. I tillegg til innkjøp av lærebrett til alle elever fra 1. til 7. trinn er man også i gang med gjennomføringen av en kompetansehevingspakke blant lærerne. Kompetansefirmaet RIKT leverer en kurspakke for alle lærere i barneskolen hvor bruk av pedagogisk programvare, klasseledelse og metoder for oppnåelse av kompetansemål i skolen er hovedfokus. Denne kurspakken er kanskje det største, helhetlige kompetansetiltaket som er gjennomført i Karlsøyskolen på mange år, sier etatssjef for opplæring, Sture Grønli

modellering-marta_300x225

 

«Skolehverdagen i 1980, da jeg gikk på ungdomsskolen, var så absolutt ikke digitalisert! Hvis noen da hadde vist oss et glimt av fremtiden, med de muligheter man har med internett og teknologisk utvikling, ja da hadde vi sikkert ledd godt. Tenk at man kunne gå rundt med en dings i handa, og se og snakke med folk på andre siden av verden!

Jeg er veldig glad for at våre elever nå får verktøy som skal gjøre skoledagen lettere og undervisningen mer tilpasset, og også at vi holder tritt med den digitale utviklingen. Takk til klassen som lot meg få være med på utpakkingen, det var lett å se at dette gledet de seg til!», sier ordfører Mona Pedersen