Drift- og utviklingsetaten har ansvaret for følgende:

 • Beredskap og miljø​
 • Boligkontor
 • Brann og redning
 • Byggesak og oppmåling
 • FDVU, inkl.renhold (FDVU = forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygninger og eiendommer)
 • Friluftsliv- og naturforvaltning
 • Havnedrift
 • Kultur ift Credo (Ungdomsklubben på Hansnes) samt kontakt lag/foreninger
 • Landbruks- og viltforvaltning
 • Prosjekter
 • Samfunns- og arealplanlegging
 • VARF (Vann,Avløp/slam,Renovasjon,Feiing)
 • Veidrift