Karlsøy kommune har nylig tatt i bruk et digitalt planregister - en oversikt over reguleringsplaner og arealplanen på nett. Her finner du planbeskrivelse, plankart og bestemmelser lett tilgjengelig!

Mer om hvordan du bruker tjenesten finner du på kommunens sider om reguleringsplaner.