Det vil fremdeles være mulig å søke på papirskjema som du kan hente ut fra kommunens hjemmesider på internett, i kommunens servicetorg, eller på NAV-kontoret.

Svar på søknaden din vil heretter bli sendt deg digitalt, eller som fysisk brev hvis du ikke bruker digitale tjenester.

Du kan kontakte oss på lokalt telefonnummer 406 32 467 (kl 10 – 14), eller ringe til NAV Kontaktsenter (tlf 55 55 33 33).