Du kan kontakte oss på vår lokale telefon 406 32 467, i aktivitetsplanen, eller som melding fra Ditt NAV, dersom du ønsker et møte. Vi vil da sammen med deg vurdere om fysisk møte er nødvendig, eller om dette er noe vi kan hjelpe deg med på andre måter. Vi kan for eksempel ha videomøte med deg.

Du kan ikke være i karantene eller i isolasjon, være under testing for Covid-19, ha symptomer på Covid-19, eller ha lettere luftveissymptomer når du skal ha møte med NAV. Dette spør vi om når vi avtaler møtet, og vi spør om det på nytt før møtet finner sted.

Når du kommer til NAV-kontoret, vil du møte stengt dør. Det er ei ringeklokke ved inngangsdøra vår, vi vil komme og møte deg i korridoren. Dersom du ikke har luftveissymptomer, vil vi gjennomføre samtalen med deg inne i publikumsmottaket. Du skal bruke håndsprit før du kommer inn i lokalet. Det er satt opp en smittevernskjerm på skrivebordet, for å beskytte både deg og veileder. Vi har rutiner for å rengjøre knapp på ringeklokke, dør og skrivebord før du kommer.

Nav Karlsøy har ikke mottaket åpent for samtaler uten forhåndsavtale.