Om stillingen

Brann- og redningstjenesten i Karlsøy er et deltidsbrannvesen med hovedbrannstasjon på Hansnes samt 3 bistasjoner/beredskapsdepoter på Vannareid, Vannvåg og Stakkvik. Totalt er 30 deltidsstillinger tilknyttet tjenesten samt én 100 % stilling for leder beredskap. Karlsøy kommune har brannvernsamarbeid med Tromsø kommune og har felles brannsjef med Tromsø brann og redning, som også har ansvar for forebygging og tilsyn.

Karlsøy kommune skal styrke sin brannberedskap og har i den forbindelse flere ledige 1 % stillinger ved Vannareid branndepo og Hansnes brannstasjon.  Stillingene er tillagt Drift- og utviklingsetaten, hvor stillingene rapporterer til leder for beredskap.

Stillingene inngår i beredskapsenheten, noe som medfører plikt til bæring av radioterminal. Det er krav til bosted i umiddelbar nærhet til gjeldende brannstasjon og det kreves god helse og plettfri vandel. Det vil bli gitt opplæring og kursing gjennom Norges Brannskole iht. krav fra DSB, samt intern opplæring gjennom øvelser.

Vi ønsker deg som bryr deg om nærmiljøet ditt og som vil gi det lille ekstra for å sikre tryggheten til innbyggerne våre.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Personer med brannfaglig utdannelse vil bli foretrukket, men er ikke et krav.
 • Teknisk eller helsefaglig bakgrunn.
 • Erfaring fra arbeid innenfor beredskap, men er ikke et krav.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Førerkort klasse B eller C.

 

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Kunne utføre fysiske og psykiske oppgaver i brann- og redningssituasjoner.
 • Jobbe godt under press og inneha evne til å forholde seg rolig.
 • Være ansvarsbevisst.
 • Gode samarbeidsevner, være fleksibel og utadvendt.
 • Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse.

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • En unik mulighet til å være med å påvirke og å bygge opp brannberedskapen.
 • Nødvendig kursing vil bli gitt.
 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk.
 • Fast godtgjørelse for bæring av radioterminal.
 • Pensjonsordning i kommunal landspensjonskasse (KLP).
 • Tett oppfølging av bedriftshelsetjenesten, IBHT (Ishavsbyen bedriftshelsetjeneste).

 

Spørsmål om stillingen

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som til enhver tid følger av gjeldene lover og tariffavtaler.

Henvendelse om stillingene rettes til Leder Beredskap Markus Ottosen, tlf. 91844983, mail: markus.ottosen@karlsoy.kommune.no

Søknad og CV med henvisning til referanser, vedlagt bekreftede kopi av vitnemål og attester, sendes elektronisk via link på denne siden.