Midt i en langvarig og krevende koronasituasjon mottok Karlsøy kommune statlige midler, øremerket aktiviteter som kunne bidra til å gi et løft i lokalsamfunnet. De to Karlsøya-kunstnerne Maya Mi Samuelsen og Hanne Nilsen var noen av de som søkte og fikk tilslag fra kommunen.

 

En kombinasjon av bevegelse og billedkunst 
– Vi kom fram til mange konkrete øvelser – separate øvelser for bevegelse og billedkunst, og øvelser som kombinerte begge kunstformene, oppsummerer kunstnerne etter gjennomført undervisning med mellomtrinnet på Hansnes skole.

 

Undervisningsopplegget fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne på mellomtrinnet ved Hansnes skole. 38 elever i aldersgruppen 11-13 år deltok på kunstnernes workshop på skolen, som ble gjennomført i gymsalen på Hansnes skole i april.

 

Godt mottatt fra elever og lærere 
Responsen fra elevene på Hansnes – og fra en gruppe voksne på Karlsøya som deltok på en tilsvarende workshop i samme periode – var svært gode. 

 

– Det var tydelig at slike tilbud ikke finnes fra før av og at de er etterlengtet, oppsummerer Maya Mi Samuelsen– Vi trenger flere kunst- og kulturtilbud i øyriket og det er helt rett å bruke lokale ressurser. Både Hansnes skole og folket på Karlsøy ville at vi skulle komme tilbake, sier hun.

 

Covid-midlene som kunstnergruppen fikk utdelt har gjort det mulig for dem å teste ut et helt nytt samarbeid og et nyskapende tverrfaglig kunstprosjekt. Ekstra hyggelig er det derfor at det har vært en overveldende god respons på opplegget. De to kunstnerne ble kontaktet av Hansnes skole etter at de hadde vært der, der skolen ønsket at de skulle gi et tilsvarende tilbud til flere klasser. Kunstnerne ble til og med kontaktet av en skole i Tromsø som ønsket det samme tilbudet.

 

Neste steg for Maja Mi Samuelsen og Hanne Nilsen blir å selge inn Bevegelser og bilder til forskjellige aktører som Spaserstokken og DKS, først og fremst i Karlsøy, men også andre steder i nord.

_____________________________________________

 

Her er noen av tilbakemeldingene fra Hansnes skole på kunstnernes undervisningsopplegg: 

– Æ synes det var veldig gøy og artig og lære å male på en ny måte  

– Det var den beste timen i dag og det var artig å male 

– Det e gøy å være aktiv og ikke bare ha sitte-timer 

– Æ synes det var artigere enn å sitte å lese 

– Det er gøy og bli kjent med nye folk (på tvers av klassetrinn) 

– Det var litt vondt å kravle på gulvet 

– Før så kunne æ ikke male så bra, men på grunn av det hær blei æ mye bedre 

 

Og avslutningsvis, tilbakemelding fra lærer ved Hansnes skole:
– Æ synes det var et 
vældig flott og annerledes opplegg.

_____________________________________________

 

Til sammen delte Karlsøy kommune i 2020 og 2021 ut Covid-midler tilsvarende 2,2 millioner til ulike aktiviteter og prosjekter i øyriket. Til høsten er det planlagt en dialogkonferanse hvor de som har mottatt midler får muligheten til å utveksle erfaring med øvrige mottakere.

 

Takk til Maya Mi Samuelsen og Hanne Nilsen for et sprekt og kreativt opplegg!