Kommunens helsevesen vil fortsatt opprettholde kapasitet til å handtere en normal sommersesong, med beredskapsplan for eskalering dersom det skulle oppstå smitte i vår kommune. Øvrige helsetjenester opprettholder stor nok kapasitet til også å handtere en normal tilstrømning av besøkende i vår kommune under ferieavviklingen.  

 

Rådhuset er fra mandag 29. juni gjenåpnet for ordinær drift, men med smitteverntiltak som i hovedsak går på redusert kapasitet på møterom i tillegg til de generelle rådene som gjelder. Vi oppfordrer fortsatt til å avtale besøk på forhånd.  

 

Selv om smittesituasjonen i Norge er på et lavt nivå, oppfordrer vi våre innbyggere om å følge de nasjonale råd som, til enhver tid,  gjelder for avstand, hygiene og reiser. Disse rådene finner man på Norsk folkehelseinstitutts hjemmesider. Dette for egen og andres trygghet.