Karlsøy kommune beklager at byggesakskontoret for tiden står uten bemanning. Etter at våre tidligere saksbehandlere har sluttet hos oss, har vi ikke kommet i mål med nyansettelser.

Dette betyr at vi ikke behandler bygge- og delesaker inntil videre. Vi regner med å ha ei løsning på plass i juni, senest i midten av juni.

Kommunen beklager på det sterkeste at vi er kommet i en slik situasjon, og vi vil komme med mer informasjon når vi har en løsning på plass.