Tema handlet i stor grad om hva vi voksne kan gjøre for å hjelpe våre barn og ungdom til for å ta de rette valgene.

I tillegg til foreldre, var også alle lærere ved skole, samt andre som jobber opp mot barn og unge i kommunen invitert.

Responsen etter foredraget var meget god, og dette er et tema som berører oss alle på ett eller annet vis.

Samme foredrag blir for Vannøyskolene på Vannøya Montessoriskole den 7/5 kl: 18:30, og vi vil oppfordre de som ikke fikk med seg dette på Hansnes, til å benytte seg av denne anledningen.