Vi utfører brukerundersøkelsen fordi vi ønsker å bedre kvaliteten på våre tjenester, og for å kunne gjøre dette er det viktig å få tilbakemelding på mottakernes erfaringer.

Deltakelsen er naturligvis frivillig, og svarene blir selvfølgelig behandlet anonymt. Svarfristen er satt til 31 oktober.

Vi håper at mange tar seg tid til å svare på undersøkelsen. Dette kan bidra til at vi får et tydeligere bilde på hva vi kan forbedre oss på, og hva som allerede fungerer godt.