Vi melder om brudd på kommunal vannledning. Nødvann sendes fra Hansnes klokken 15:00. Vi ber om et moderat vannforbrukt til vannet er tilbake.   

Skaden er utbedret og vannet vil komme tilbake innen de neste timene, altså rundt 15:00. Vi anbefaler at vann som brukes til drikking eller matlaging kokes. Ny beskjed gis når kokevarselet er opphevet. 

Kokevarselet oppheves