Nå er brøytesesongen i gang og i den forbindelse kan det oppstå spørsmål og annet som må oppklares. Alle henvendelser som gjelder brøyting sendes skriftlig til postmottak@karlsoy.kommune.noMerk e-post med «brøyting».

Vi vil også oppfordre alle til å legge til rette for brøytesjåførene, slik at de kan gjøre en best mulig jobb. For eksempel ved å ikke parkere biler eller levne utstyr for nær offentlig vei.