Gjennomføringen av øvelsen vil være i tråd med gjeldende regler og retningslinjer. Det medfører blant annet at brannøvelsen kan bli utsatt dersom værforhold eller lignende ikke er gunstig.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig at publikum følger instrukser om å ikke oppholde seg for nært brannstedet. Det kan være giftig brannrøyk og nedfall fra brannen som potensielt kan forårsake personlige skader. Dersom du ønsker å følge med på brannøvelsen, må dette gjøres på avstand - minimum 100 meter fra stedet der øvelsen gjennomføres.

Kontaktperson for gjennomføringen av brannøvelsen:

Markus Ottosen
Leder for beredskap
Tlf. 918 44 983