Om stillingen

Karlsøy kommune har ledig 100% fast stilling som brannmester/ leder beredskap for Karlsøy brann- og redningstjeneste. Stillingen er tillagt Drifts- og utviklingsetaten.

Brann- og redningstjenesten er etablert med hovedbrannstasjon på kommunesenteret Hansnes samt 3 bistasjoner/ beredskapsdepoter. Totalt er 30 deltidsstillinger tilknyttet tjenesten. Karlsøy kommune har brannvernsamarbeid med Tromsø kommune, med felles brannsjef med Tromsø brann og redning. Forebygging og tilsyn ivaretas under ansvaret til Tromsø brann og redning.

Stillingen inngår i beredskapsenheten, noe som medfører plikt til bæring av radioterminal og telefon. Kontorsted er Hansnes, og krav til bosted er Hansnes eller umiddelbar nærhet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av brann- og redningsberedskap iht. gjeldende brannordning for Karlsøy Kommune.
 • Vedlikehold av utstyr og materiell knyttet til beredskap.
 • Faglig ansvar og ledelse av opplæring for egne mannskaper.
 • Ivaretakelse av HMS-krav og løpende oppfølging av egne mannskaper.
 • Organisere bemanning for å sikre operativ beredskap iht. brannordningen i Karlsøy Kommune.
 • Koordinering mot overordnet vakt.
 • Oppgaver tilknyttet overordnet samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning på høyskolenivå eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.
 • Kompetanse iht Dimensjoneringsforskriftens §7-8, eller tilfredsstille krav til opptak ved Norges Brannskole for slik utdanning.
 • Erfaring fra lederstilling med personalansvar.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Gode IKT- ferdigheter og erfaring fra bruk av administrativ og faglig programvare.
 • Førerkort minimum klasse B.
 • Søkere må kunne fremlegge uttømmende politiattest før ansettelse.
 • Fysisk skikket for stillingen. Legeattest og fysisk test skal godkjennes/bestås innenfor prøvetida.

 

Ønsked kvalifikasjoner

 • Interesse for og forståelse for arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Førerkort med utrykningskompetanse kode 160 og klasse C er ønskelig.
 • Pedagogisk utdanning og/eller god erfaring fra undervisning.
 • Erfaring fra kommunalt brannvesen eller andre beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver.
 • Aktuelle søkere som ikke innehar nødvendig kompetanse må påregne å gjennomføre kurs/utdanning etter ansettelse.

 

Forventninger til personlige egenskaper

 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk.
 • Resultatorientert og evne til strategisk og helthetlig tenkning.
 • Utøve tydelig lederskap ved å motivere og dyktiggjøre medarbeidere.
 • Sterk operativ forståelse og handlekraft, samt evne til effektiv kommunikasjon med andre nødetater og egne ansatte.
 • Interesse og mulighet for intern og ekstern opplæring innen faget.

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med faglige utviklingsmuligheter.
 • Et ungt og aktivt miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Konkurransedyktige vilkår mht. lønn og pensjon ihht. gjeldende avtaleverk.
 • Dekning av flytteutgifter og hjelp til å skaffe bolig.

 

Spørsmål om stillingen

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som til enhver tid følger av gjeldene lover og tariffavtaler.

Henvendelser om stillingen kan rettes til Drifts- og utviklingssjef Kristin Syltøy Hølleland, telefon 92447992, e-post kristin.holleland@karlsoy.kommune.no.

Søknad og CV med henvisning til referanser, vedlagt bekreftede kopi av vitnemål og attester, sendes elektronisk via link på denne siden.

Søk på stillingen her.