Det er betydelig økt optimisme rundt realiseringen av prosjektet etter at innsigelse fra reindriften er avklart i Høyesterett, og staten har godkjent dispensasjon ift. kravene om stigningsprosent.

Det skal nå startes en prosess med kvalitetssikring, og det skal utarbeides oppdatert kostnadsoverslag som grunnlag for at fylkestinget kan behandle finansieringsplan.

Signalene fra fylkeskommunen er at det i beste fall kan skje oppstart med bygging mot slutten av 2019, men mest sannsynlig vil oppstart kunne skje i 2020.