Hansnes svømmehall er åpen 2 kvelder i uken og arbeidstiden for badebetjentene er i tidsrommet medio september til medio mai.

Stillingene kan kombineres med øvrig kommunale deltidsstillinger i kommunen.

De som ansettes må være svømmekyndig og ha nødvendig sikkerhetsopplæring for å jobbe i basseng. Slik opplæring kan gis lokalt.

Ved tiltredelse i stillingene plikter de som blir ansatt å legge ved politiattest ikke eldre enn 3 mnd.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som til enhver tid følger av gjeldende lover og tariffavtaler.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med enhetsleder ved Hansnes skole, Berit Anthonsen, tlf. 77746206/ 94822011

Søknadsfrist: 18.10.2019

Søknad med CV og Bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes: postmottak@karlsoy.kommune.no eller Karlsøy kommune, personalkontoret, 9130 Hansnes