Men også utenom båndtvang-tida gjelder det at "hunder kan være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel."

bella2.jpg