Mulighetsstudie skal kartlegge stedskvaliteter, identitet og omdømme. Studiet skal også se på kommunikasjonsstrukturer på sjø og land, plassering og sambruk av tjeneste, funksjoner og møtesteder, bolig og næringsutvikling i et fremtidig perspektiv.

Næringslivet er en særlig viktig aktør og kommunen ønsker med dette å invitere til workshop.

Onsdag 4. desember på Direktøren Bistro på Hansnes:

 • 12.00 –12.30 Lunch
 • 12.30 – 13.00
  • Velkommen v/rådmann Leif Hovden
  • Informasjon om viktige saker som berører næringslivet v/nærings og samfunnsutviklingssjef Jan Hugo Sørensen
  • Informasjon om mulighetsstudie Hansnes og Gamnes v/ kommuneplanlegger Christina S. Joakimsen
 • 13.00 – 14.00 Kafédialog rundt ulike problemstillinger
 • 14.00 – 14.15 Beinstrekk med kaffe
 • 14.15 – 15.15 Kafédialog rundt ulike problemstillinger
 • 15.15 – 15.30 Oppsummering og veien videre - rådmann Leif Hovden

Det blir servering av enkel lunsj.

Dette blir et spennende møte, og vi håper flest mulig har anledning til å delta. Frist for påmelding innen mandag 2. desember kl. 14 pga lunsj til e-post kcsj@karlsoy.kommune.no.

Vel møtt!