Karlsøy kommune følger nasjonale bestemmelser.

 

Arrangement

Antall

Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem

Inntil 5 i tillegg til de som bor i boligen

 

Private sammenkomster på offentlig sted i leide lokaler

Inntil 20 personer

Bursdag, bryllup, dåp, minnestund m.m.

Arrangementer i lokaler uten fastmonterte seter

Inntil 50 personer

Kirke, konsert, møter, messer

 

Krav til arrangør:

 

  • En person skal utpekes som ansvarlig for arrangementet
  • Ha oversikt over hvem som er tilstede på arrangementet
  • Iverksette tiltak som bidrar til at syke eller personer med symptomer ikke deltar på arrangementet
  • Vurdere om lokalet er stort nok for å tillate ovenfor nevnte maksimum antall deltagere. Normalt kan man beregne 4 m2 pr. person
  • Orientere deltagere om krav til å holde 1 meters avstand gjennom hele arrangementet