Fase II av bredbåndsutbyggingen i Karlsøy

Karlsøy kommunestyre har godkjent at vi nå legger ut bredbåndsutbyggingen for resten av Karlsøy kommune.

Tidligere har vi hatt Vannøy vest/syd (fase I) ute på anbud, og her skal det om kort tid skrives kontrakt for byggingen.

Fase II omfatter Vannøy øst, Karlsøya, Reinøya og deler av Ringvassøya.

Anbudsfristen er satt til 2. september 2019, og det er forutsatt ferdigstillelse av prosjektet innen 31. desember 2020.

Anbudsdokumentene ligger ute i databasen Doffin.no/Mercell.com

Her finner du anbudsdokumentene som nå er lagt ut

https://www.mercell.com/nb-no/anbud/108063939/bredbaandsutbygging-karlsoey-kommune-anbud.aspx#wantToDownload