I romjula kom det en sterk anbefaling fra Helsedirektoratet og FHI om testing av ansatte i barnehage og elever og ansatte ved skoler, før oppstart etter nyttår. Med bakgrunn i den økende smitten en har sett i samfunnet den siste uken og utbredelsen av Omikronvarianten av Korona som nå er, har man besluttet å anbefale alle ansatte og barn ved skoler, samt ansatte i barnehager om å ta en hurtigtest senest 24 timer før første skoledag/barnehagedag etter nyttår. Dette for å kunne fange opp eventuell smitte før man starter opp etter ferien.

Vi vil presisere at det ikke er et krav om testing, men en sterk oppfordring om at så mange som mulig gjennomfører en slik test før man kommer tilbake på jobb eller skole. Barnehagebarn skal ikke testes! Personer som har gjennomgått koronasykdom i løpet av de siste 3 måneder og personer som har mottatt boosterdose av vaksine trenger ikke teste seg.