Seks av ungdommene har allerede vært i sommerjobben i flere uker, og skal snart avløses av de neste fem. De er stasjonert på Hansnes og i Vannvåg. På spørsmål om det er mye å gjøre, svarer de at det er det, selv på dager med dårlig vær. Arbeidsleder Torbjørn forteller om større ryddejobber i skolebygninger, næringslivets hus og eksempelvis på verkstedet i Vannvåg. Gressklipping utgjør den største og tyngste delen av sommerjobben. Det gjelder i gravplasser, parker og på plenområder rundt kommunale bygninger over hele kommunen. Oppdragsboken som blir hentet fram, viser at det er stor variasjon også i alle tilleggsoppgavene, bare denne uken.

Og enkelte dager må planene forskyves som følge av oppståtte hendelser som gjør det nødvendig å endre rekkefølgen på ting. Men det tar ungdommene med et smil, forteller arbeidslederen. I tillegg forklarer de forskjellene på hvilke typer oppgaver som egner seg for ungdommer over og under fastsatte aldersgrenser. Eksempelvis er det ikke hvem som helst som kan sendes til Reinøya for å avlutte gjenstående arbeid på kirkegården der. Da må man være over 18 år! Timelønnen varierer også med alderen, fra rundt 130 kr for de yngste og til rundt 160 kr for de eldste. 

De heldige ungdommene som har fått jobb dette året er Modestus Kubilius, Joakim Heide, Sebastian Eliassen, Lucas Heika, Leah Ottesen og Jack Emblow, Linnea Heika, Denisa Udrolu, Niclas Sørensen, Richard Hilmarsen og Lasse Heika. Vår utsendte medarbeider traff kun et mindre knippe av ungdommene, noe bildene fra besøket også avslører. Vi ønsker ungdommene lykke til også i de kommende fire ukene.