Helsedirektoratet kom med skjerpede anbefalinger for hvordan vi skal begrense nærkontakt i samfunnet. Hovedtrekkene i dette er:

  • Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
  • Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.
  • I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker.

Du kan lese mer om de nasjonale tiltakene her

I Karlsøy er det fortsatt ikke registrert noen som er smittet av korona. Men etter hvert som smittesituasjonen utvikler seg i Tromsø,  er det stor sannsynlighet for at dette vil forandre seg. Våre kommuner er nært knyttet til hverandre og det er stor bevegelse av mennesker mellom oss. Derfor er det viktig at vi følger disse anbefalingene. Vi ber befolkningen tenke på følgende:

 

  • Reiser man med bil på fergene våre bør man sitte i bilen under overfarten. Har du ikke med bil bør man forsøke å holde god avstand til andre når man sitter i salongen. 
  • Når man er i butikken bør man holde avstand og følge rådene fra butikken med hensyn på hygiene.  

  • Følg rådet om ikke å samle seg i grupper på mer enn 5 personer når man er ute. Dette gjelder ikke for den nære familien eller de man bor sammen med.

  • Er du syk skal man holde seg hjemme til du er frisk. Dette gjelder selv om du er sikker på at sykdommen ikke er relatert til Koronasmitte.