Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5. mai som verdens håndhygienedag. Folkehelseinstituttet, landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og representanter fra kommunehelsetjenesten inviterer også i år til en nasjonal markering av dagen og en felles dugnad for bedre håndhygiene.

Les mer om Folkehelseinstituttets markering av årets tema her.

"Alle mann til pumpene"