Gjennom et verdifullt samarbeid med Norsk Geoteknisk Institutt (NGI), har Karlsøy kommune blitt en del av Nordnorsk Skredovervåkning (NNSO), et samarbeid mellom NGI og seks kommuner dedikert til skredvarsling.

Dedikerte snøobservatører ved våre sider

I hjertet av vår innsats står tre dyktige snøobservatører, rekruttert av kommunen, som utfører daglige platemålinger for å samle viktig snødata. Denne informasjonen blir rapportert til eksperter ved NGI, hvor de sammen med andre relevante parametere analyserer dataene for å danne et solid grunnlag for snøskredvarsler sendt til oss og andre medlemskommuner.

Samarbeid på tvers for din sikkerhet

Basert på disse varslingene, tar Karlsøy kommune velinformerte beslutninger om nødvendige tiltak for å sikre våre innbyggeres sikkerhet. Det er viktig for oss å understreke at disse vurderingene ikke gjøres i alene. Ved økt snøskredfare samles fylkesberedskapsrådet - en viktig arena hvor alle kommuner i fylket, samt nøkkelaktører som Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen, Politi, Havnevesen, og Fylkeskommunen, bidrar med sin ekspertise for å vurdere situasjonen sammen.

Forberedt på alle scenarier

Skulle det, mot formodning, bli nødvendig med evakuering, vil beslutningen tas av Politiet, basert på vurderinger og faglige råd fra relevante myndigheter. Dette understreker samarbeidets styrke og vår kollektive innsats.

Vår forpliktelse til deg

Gjennom denne omfattende og flerlags innsatsen, ønsker vi å forsikre alle innbyggere om at Karlsøy kommune står rustet til å håndtere eventuelle snøskredrisikoer med den største alvorlighet og kompetanse. Vi er forpliktet til å beskytte våre innbyggere og deres eiendommer, og arbeider for å sikre at vi er forberedt på best mulig måte.

Vi håper denne informasjonen viser at kommunen, sammen med våre samarbeidspartnere, har en aktiv og kontinuerlig innsats for å forebygge og håndtere snøskredfaren. Karlsøy kommune tar sikkerheten din på alvor.

For mer informasjon om vårt arbeid med skred og annen beredskapsinformasjon, besøk vår hjemmeside eller send en e-post til leder beredskap: kim.weenas.vevik@karlsoy.kommune.no

Sammen skaper vi et tryggere Karlsøy.