Mobbeombudet er nedsatt av fylkestinget, og er derfor en uavhengig ressursperson som har taushetsplikt. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten ditt samtykke.

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

 • Barn, ungdom, foreldre og andre rundt barnet/ungdommen
 • Ledere og ansatte i barnehage, skole og bedrift
 • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø

 
Hva gjør mobbeombudet?

 • Snakker med deg hvis du har opplevd krenkelser eller mobbing
 • Veileder og bistår i å løse utfordringer
 • Arrangerer kurs og temakvelder i samarbeid med elevråd, foreldre, idrettslag etc.
 • Bidrar på kurs og veiledning av ansatte i skole og bedrift
 • Samarbeider med ulike organisasjoner, for eksempel Elevorganisasjonen, Ungdommens Fylkesråd, skolehelsetjeneste etc.

 
Hvor finner du mobbeombudet?

 • Kontoret på Fylkeshuset i Tromsø
 • Facebook, e-post, telefon etc
 • Skoler, bedrifter og kommuner i Troms fylke

Ta kontakt med mobbeombudet.

Årsmelding mobbeombud 2018-2019