Karlsøy kommune har jobbet med kompetanseutviklingen "Inkluderende barnehage og skolemiljø" de siste to årene. Hovedtemaene i dette arbeidet har vært trygghet, trivsel og relasjoner. I tillegg til kompetanseheving av personale, har man også utarbeidet en ny trivselsplan for skolene og barnehagene. Disse planene har igjen blitt presentert i egne foreldreutgaver og i skolene en egen elevutgave.

I forbindelse med utviklingsarbeiet har vi også ønsket å kunne involvere foresatte og andre voksne, som spiller viktige roller i barnas liv. Derfor har vi, gjennom samarbeid med den statlige oppfølgingsordningen for skole, fått muligheten til å invitere alle til et spennende foredrag med Marco Elsafadi. Han vil besøke både Vannvåg og Gamnes, slik at flest mulig skal få muligheten til å delta. Dette er et foredrag vi tror vil fenge mange. Vi har alle våre relasjoner til barn. Enten som foreldre, tanter, onkler, besteforeldre, naboer, trenere eller som profesjonelle ansatte. Alle er vi med på laget som rollemodeller for barna som vokser opp.

Marco Elsafadi kaller seg selv for "relasjonshøvding". Han er kanskje mest kjent som tidligere basketballspiller og programleder.
I 1993 begynte Marco sitt engasjement for barn og unge og i 2002 stiftet han organisasjonen New Page som frem til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold.
Du kan lese mer om Marco Elsafadi her.